www.lokalevoedselcollectieven.com

Disclaimer

We nemen je privacy serieus. Lees verder voor meer informatie over ons privacybeleid.

Lokale Voedselcollectieven hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van lokalevoedselcollectieven.com, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden altijd anoniem verwerkt. Deze data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met lokale voedselcollectieven.com en zijn op zich niet voldoende om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op lokalevoedselcollectieven.com te analyseren: meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van lokalevoedselcollectieven.com te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van lokalevoedselcollectieven.com geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van lokalevoedselcollectieven.com of dat je geen toegang hebt (tot onderdelen ervan).

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om lokalevoedselcollectieven.com  te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Persoonlijke gegevens die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • verzenden van een nieuwsbrief (op uw verzoek/met uw toestemming)
  • om u te kunnen mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

Lokale Voedselcollectieven bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Links naar andere sites

lokalevoedselcollectieven.com bevat links waarmee je de site verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. lokalevoedselcollectieven.com heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

lokalevoedselcollectieven.com is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die je via onze site krijgt van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op lokalevoedselcollectieven.com

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij jouw ligt, verzoeken we je dit te melden aan de webmaster.

Als je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen met de webmaster via voedselcollectieven@gmail.com. Wij stellen je commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door je bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht van de informatie die via Lokale Voedselcollectieven wordt verstrekt, berust bij Lokale Voedselcollectieven. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Behoudens uitzonderingen krachtens de Auteurswet 1912, mag daarom niets van deze website anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunt u richten voedselcollectieven@gmail.com

Afhandeling e-mail

Als u via deze site een e-mail stuurt, gebruiken wij uw gegevens omdat u heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij het initiatief Lokale Voedselcollectieven en/of uw vragen te beantwoorden.. De door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen uw vraag per e-mail te antwoorden.

E-mailverkeer

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Lokale Voedselcollectieven staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.