Welkom bij de Lokale Voedselcollectieven

Brabant Voedselwijs & Voedselvaardig

Gedragsverandering en blijvende impact, voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Dat is het doel van de Werkplaats Educatie & Bewustwording voor 2023. De werkplaats is opgericht vanuit Voedsel1000; een initiatief van Provincie Noord- Brabant.

Door Lokale Voedselcollectieven (LVCs) te verbinden en ondersteunen. Vanuit eigen opgestarte lokale initiatieven, álle Brabanders bewust maken. Van wat zijzelf kunnen doen voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Samen experimenteren en van elkaar leren. Met zoveel mogelijk partijen uit de totale voedselketen. Van jong tot oud, iedereen voedselwijs en voedselvaardig.

Doe je met ons mee?
Meld je aan!

Aanmelden

Lokale Voedselcollectieven

Afgekort LVCs oftewel clubkes in goed Brabants. Lokale voedselcollectieven, die op hun eigen wijze bezig zijn met één of meerdere voedselthema’s. Altijd met inzet van educatie en bewustwording. Vanuit gedeelde waarden en passie om iets te willen doen aan het voedselsysteem van destijds. Vanuit de kracht van Brabant: samenwerken, veerkracht, onderlinge verbondenheid, innovatie en ondernemerschap. En uiteraard, Bourgondsich genieten!

Samen veranderen

We hebben ons huidige voedselsysteem door de jaren heen zelf gecreëerd.
Wij kunnen het zelf ook weer veranderen. Bekijk hier hoe we dat samen willen gaan doen.

Doe je ook mee?
Meld jouw lokale voedselcollectief  hier aan!

Aanmelden

Louis Bolk Instituut
‘Initiatieven vanuit verschillende invalshoeken geven meer resultaat.’

Werkplaats Educatie & Bewustwording
‘Als we de Lokale Voedselcollectieven met elkaar verbinden in de hele voedselketen, bereiken we meer.’

Het is 2023

We zien een gewenst toekomstbeeld voor Provincie Noord-Brabant dat ruimte laat voor eigenheid. Het is een toekomst waar actieve en vitale burgers met elkaar in verbinding, voedselwijs en voedselvaardig zijn. Wat betekent dat nu precies? Lees hier ons Voedseltoekomstbeeld.

Lees meer

Einstein
‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’